Informacje o naszej firmie

Informacje o naszej firmie

BHP Kondraccy

O naszej firmie

Jesteśmy rodzinną firmą, działającą na rynku w Płocku i okolicach. Zagadnieniami z zakresu BHP zajmujemy się od wielu lat. Profesjonalizm, rzetelność, indywidualne podejście do klienta oraz konkurencyjne ceny to cechy, które wyróżniają nas na tle innych firm działających w Płocku.

Specjalizujemy się w szerokim zakresie usług związanych z dziedziną bezpieczeństwa oraz higieny pracy.
Każdego klienta traktujemy indywidualnie – dokonujemy odpowiedniej oceny oraz doradzamy, które rozwiązanie jest dla niego najlepsze.

Co oferujemy?

Szkolenia BHP:

- Szkolenia wstępne- prowadzi specjalista bhp
- Szkolenia stanowiskowe – prowadzi bezpośredni przełożony lub pracodawca
- Szkolenia okresowe – prowadzą specjaliści bhp i ppoż

Ocena ryzyka zawodowego

Kodeks pracy art. 226 oraz  art. 39 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP(Dz. U. nr129 poz. 884)  nakłada na pracodawcę obowiązek oszacowania ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy oraz poinformowanie pracowników o poziomie ryzyka, które wiąże się z wykonywaną pracą, w tym o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Oferujemy Państwu oszacowanie ryzyka zawodowego, przekazujemy pełną dokumentację wraz z  instrukcją oceny ryzyka napisaną zgodnie z polską normą PN-N 18002.

Prawidłowe wykonanie oceny ryzyka zawodowego nie tylko spełnia w/w przepisami wymogi , ale zmniejsza liczbę zdarzeń wypadkowych i wypadków przy pracy

Prowadzenie dochodzeń powypadkowych

Prowadzenie dochodzenia powypadkowego wspólnie ze społecznym inspektorem pracy lub przedstawicielem załogi wskazanym przez zlecającego.

Przygotowanie i wysłanie karty statystycznej wypadku do GUS

Prowadzenie rejestrów:
- wypadków przy pracy
- zdarzeń potencjalnie wypadkowych
- chorób zawodowych

Kompleksowa obsługa firm w zakresie BHP

W zakres usług wchodzi:

- doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP,
- przygotowanie odpowiedzi na nakazy i wystąpienia inspektorów PIP i PIS,
- prowadzenie postępowań powypadkowych, sporządzenie dokumentacji wypadkowej,
- szkolenia : wstępne i okresowe, prowadzenie dziennika szkoleń ,
- sporządzenie oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy,
- sporządzenie instrukcji stanowiskowych,
- pomoc w sporządzeniu wniosku o dofinansowanie z ZUS na poprawę warunków pracy,
- dla firm realizujących prace na terenie PKN ORLEN SA przygotowanie dokumentacji wymaganej wewnętrznymi przepisami Spółki :IBWR + JSA
- oraz inne czynności w zależności od potrzeb kierującego firmą i specyfiki działania firmy,