Szkolenia wstępne, okresowe, prowadzenie dziennika szkoleń

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP Płock

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2014 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 180 poz. 1860 pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia :

- Szkolenia wstępnego- prowadzi specjalista bhp
- Szkolenia stanowiskowego – prowadzi bezpośredni przełożony lub pracodawca
- Szkolenia okresowego – prowadzą specjaliści bhp i ppoż

Tematyka szkoleń okresowych zgodna z w/w rozporządzeniem dostosowana jest do rodzaju prac realizowanych przez firmę zleceniodawcy

Formularz zapytania

Jeżeli jesteś zainteresowany potrzebujesz szkoleń w zakresie BHP w swojej firmie wypełnij poniższy formularz, postaramy się szybko z Tobą skontaktować.

Proszę wybrać lub wpisać wartość