Oszacowanie ryzyka zawodowego w firmie

Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego Płock

Ryzyko zawodowe

Kodeks pracy art. 226 oraz  art. 39 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP(Dz. U. nr129 poz. 884)  nakłada na pracodawcę obowiązek oszacowania ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy oraz poinformowanie pracowników o poziomie ryzyka, które wiąże się z wykonywaną pracą, w tym o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Oferujemy Państwu oszacowanie ryzyka zawodowego, przekazujemy pełną dokumentację wraz z  instrukcją oceny ryzyka napisaną zgodnie z polską normą PN-N 18002.

Prawidłowe wykonanie oceny ryzyka zawodowego nie tylko spełnia w/w przepisami wymogi , ale zmniejsza liczbę zdarzeń wypadkowych i wypadków przy pracy

Formularz zapytania

Jeżeli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach w  swojej firmie wypełnij poniższy formularz, postaramy się szybko z Tobą skontaktować.

Proszę wybrać lub wpisać wartość